Ovi uslovi i odredbe preciziraju i regulišu pravila i uslove korišćenja veb-sajta (u daljem tekstu: Sajt) Kornhol organizacije (u daljem tekstu Organizacije) koji se nalazi na domenu kornhol.rs.

Pristupanjem i korišćenjem Sajta prihvatate sve odredbe i uslove korišćenja navedene u ovom tekstu. Molimo vas da ne nastavljate korišćenje Sajta ako se u potpunosti ne slažete sa svim odredbama i uslovima.

Sledeća terminologija se primenjuje na ove odredbe i uslove, Izjavu o privatnosti i Obaveštenje o odricanju od odgovornosti i sve ugovore: „Kupac“, „Vi“ i „Vaš“ se odnosi na vas, osobu koja se prijavljuje i koristi Sajt i u skladu je sa odredbama i uslovima Organizacije. „Sajt“, „Nas“, „Mi“, „Naši“ i „Nas“, odnosi se na našu Organizaciju. „Strana“, „Strane“ ili „Mi“ odnosi se i na Kupca i na nas same. Svi uslovi se odnose na ponudu, prihvatanje i razmatranje plaćanja neophodnog da se proces naše usluge Kupcu preduzme na najprikladniji način u izričitu svrhu zadovoljenja potreba Kupca u pogledu pružanja usluga Organizacije, u skladu sa i prema važećem zakonu Srbije. Svaka upotreba gornje terminologije ili drugih reči u jednini, množini, velikim slovima i/ili on/ona ili oni, smatraju se zamenjivim i stoga se odnose na isto.

Dozvole

Osim ako nije drugačije navedeno, Organizacija i/ili njeni davaoci dozvola poseduju prava intelektualne svojine za sav sadžaj na Sajtu. Sva prava intelektualnog vlasništva su zadržana. Možete pristupiti Sajtu za svoju ličnu upotrebu podložno ograničenjima postavljenim u ovim uslovima i odredbama.
Napominjemo da nije dozvoljeno:

 • objavljivati sadržaj sa Sajta na drugim sajtovima ili pisanim izvorima bez saglasnosti Organizacije
 • prodavati, iznajmljivati ili davati dozvole za sadržaj sa Sajta
 • reprodukovati, umnožavati ili kopirati sadržaj sa Sajta
 • koriste sadržaj sa Sajta u neprimerene svrhe

Ove odredbe i uslovi korišćenja počinju da važe na dan objavljivanja Sajta.

Određene stranice Sajta pružaju mogućnost korisnicima da objavljuju i razmenjuju mišljenja, iskustva i informacije. Organizacija filtrira, uređuje, objavljuje ili pregledava komentare pre njihovog prisustva na Web stranici, ali ne snosi odgovornost za iste. Komentari ne odražavaju stavove i mišljenja Organizacije, njenih administratora i/ili povezanih lica. Komentari odražavaju stavove i mišljenja osobe koja objavljuje svoje stavove i mišljenja. U meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonima, Organizacija nije odgovorna za komentare niti za bilo kakvu odgovornost, štetu ili troškove uzrokovane i/ili pretrpljene kao rezultat bilo kakvog korišćenja i/ili objavljivanja i/ili pojavljivanja komentara na Sajtu.

Organizacija zadržava pravo da prati sve komentare i da ukloni sve komentare koji se mogu smatrati neprikladnim, uvredljivim ili izazivaju kršenje ovih Odredbi i uslova.

Korišćenjem Sajta garantujete i izjavljujete da:

 • imate pravo da postavljate komentare na našem Sajtu i imate sve potrebne dozvole i saglasnosti za to
 • komentari ne narušavaju nijedno pravo intelektualne svojine, uključujući bez ograničenja autorska prava, patent ili žig bilo koje treće strane
 • komentari ne sadrže nikakav klevetnički, uvredljiv, nepristojan ili na drugi način nezakonit sadržaj koji predstavlja zadiranje u privatnost
 • komentari se neće koristiti za traženje ili promociju poslovanja ili običaja ili predstavljanje komercijalnih aktivnosti ili nezakonitih aktivnosti.
 • ovim dajete Organizaciji neekskluzivnu dozvolu za korišćenje, reprodukciju, uređivanje i ovlašćivanje drugih da koriste, reprodukuju i uređuju bilo koji vaš komentar u bilo kojem i svim oblicima, formatima ili medijima.

Odgovornost za sadržaj

Sav sadržaj na Sajtu je pripremljen i odobren od strane Organizacije. I ako gledamo da redovno ažuriramo sav sadržaj na Sajtu, odričemo se odgovornosti ukoliko neki podatak nije blagovremeno izmenjen. Ukoliko primeti da neki podatak nije ažuriran, jasan ili vidljiv molimo Kupca da nas kontaktira kako bi mu pružili pomoć. Ne garantujemo da su informacije na Sajtu tačne, ne jamčimo njihovu potpunost ili tačnost, niti obećavamo da ćemo osigurati da Sajt ostane dostupan ili da se sadržaj na Sajtu ažurira.

Cene i cenovnik

Sve cene na našem Sajtu su prikazane u dinarima sa uračunatim PDV-om. Ne garantujemo da su sve informacije i fotografije na Sajtu u potpunosti ispravne. Svi proizvodi na Sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku. Trenutnu raspoloživost možete proveriti slanjem mejla ili pozivom.

Korišćenje usluga ili proizvoda

Ukoliko iznajmljujete opremu dužni ste da istu čuvate u što boljim uslovima i vratite je u istom stanju u kakvom ste je preuzeli. Bilo kakva oštećenja idu na teret onog ko je opremu iznajmio. Ukoliko oprema nije vraćena na vreme, ili je ukradena, reagovaćemo u skladu sa važećim zakonima.

Zadržavanje prava

Zadržavamo pravo da zatražimo da se uklone sve veze ili bilo koju određenu vezu do našeg Sajta, ukoilko nije u skladu sa ovim pravilnikom. Takođe, zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmenimo ove odredbe i uslove.

Odricanje od odgovornosti

U maksimalnoj meri dopuštenoj važećim zakonom, isključujemo sve izjave, jamstva i uslove koji se odnose na naš Sajt i korišćenje istog, kao i na usluge koje pružamo. Ništa u ovom odricanju od odgovornosti neće:

 • ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za ličnu povredu
 • ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za prevaru ili lažno predstavljanje
 • ograničiti bilo koju našu ili vašu odgovornost na bilo koji način koji nije dozvoljen važećim zakonom, ili
 • isključiti bilo koju od naših ili vaših obaveza koje ne mogu biti isključene prema važećem zakonu

Ograničenja i zabrane odgovornosti utvrđene u ovom odeljku i drugde u ovom odricanju od odgovornosti: (a) podležu prethodnom stavu; i (b) reguliše sve obaveze koje proizilaze iz odricanja odgovornosti, uključujući obaveze koje proizilaze iz ugovora, zbog delikta i zbog kršenja zakonske dužnosti.
Sve dok se Sajt i informacije na Sajtu pružaju besplatno, nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje prirode.