Kornhol terminologija - Kornhol Srbija

Kao što je to slučaj u svakom sportu, tako se i u kornholu koriste termini i izrazi koji bliže opisuju neke aspekte igre. Kad se nađeš u nekom društvu koje je baš zagriženo za kornhol, ili ako budeš slušao voditelje uživo, dobro će ti doći da znaš o čemu pričaju.

Najčešći kornhol izrazi

 • Fast / slow board: kada je tabla dosta klizava kaže se da je brza, odnosno spora kad je obrnuto. „”
 • Red zone: zona oko rupe (ponekad obojena crvenom bojom). Smatra se da vrećica koja većim delom stoji u toj zoni ima šanse da upadne u rupu (još uvek je igri).
 • Fast / slow bag (side): sve profesionalne vrećice imaju brzu i sporu stranu koje mogu da imaju ideks brzine od 1-10 u zavisnosti od modela. Brza vrećica (odnosno strana) je ona koja ima veći indeks.
 • Slide bag: vrećica koja pada na tablu, a zatim kliza do rupe.
 • Flat bag: vrećica koja kliza pravolinijski po tabli.
 • Cut bag: vrećica koja padne na tablu pa kliza u stranu.
 • Push bag: vrećica koja gurne drugu vrećicu na tabli i sve završe u rupi.
 • Bully bag: vrećica koja (pre ulaska u rupu) dodirne suparničku vrećicu na tabli i odalji je od rupe.
 • Block / blocker: bilo koja vrećica koja stoji ispred rupe i blokira prilaz.
 • Square block: bloker vrećica kojoj je ivica okrenuta ka rupi (sve ivice vrećice paralelne sa ivicama table).
 • V block: bloker vrećica kojoj je ćošak okrenut ka rupi. Ovakvu vrećicu je teže progurati od square blokera.
 • Back block: vrećica koja stoji iza bloker vrećice.
 • Replacement block: vrećica koja progura bloker vrećicu u rupu i ostane na njenom mestu (zameni je).
 • Level 1,2,3 blocker: odnosi se na položaj bloker vrećice na tabli (level 1 bloker stoji između sredine table i rupe, level 2 bloker stoji na sredini table, level 3 bloker stoji između sredine table i donje ivice.
 • Hanger: vrećica koja jednim delom visi na rupi.
 • Airmail: potez u kojem vrećica direktno upadne u rupu, odnosno ne kliza do rupe.
 • Flop bag: vrećica koja se celim telom prevrne preko druge vrećice na tabli.
 • Roll bag: vrećica koja se po strani prevrne preko druge vrećice na tabli.
 • Penguin: vrećica koja pokupi „back bloker” vrećicu, obe pređu preko bloker vrećice i upadnu u rupu.
 • Rodeo: vrećica koja padne (sedne) na drugu vrećicu i povuče je sa sobom u rupu.
 • Drag: povlačenje hanger vrećice u rupu, na primer uz airmail ili rol.
 • Collect: kada vrećica pokupi i drugu (ili druge) vrećice i sve uđu u rupu.
 • AND1: vrećica koja udari u suparničku vrećicu i izbaci je sa table. Tom prilikom igrač osvaja 1 dodatni poen za suparničku vrećicu. U teoriji postoje i AND2, AND3… ali se takve situacije veoma retko dešavaju u igri.
 • Four bagger: sve četiri vrečice jednog igrača završe u rupi u jednoj rudni.
 • Double 4 bagger: sve četiri vrečice oba igrača završe u rupi u jednoj rudni.
 • Rodeo: vrećica koja padne (sedne) na drugu vrećicu i povuče je sa sobom u rupu.
 • Bar of soap: kada se iznad igračeve bloker vrećice nalazi suparnička vrećica (leži na njoj), igrač svojom vrećicom progura svoju bloker vrećicu tako da obe uđu u rupu, a suparnička vrećica završi iza rupe (preskoči rupu). Može da se odnosi i na druge slične situacije.
 • Short bag: vrećica koja padne ispred table (vredi 0 poena).
 • Dirt bag: vrećica koja je dodirnula zemlju pa pala na tablu, ili visi sa table i dodiruje zemlju (vredi 0 poena).
 • Wash: kada je rezultat nerešen u jednoj rundi.
 • PPR (points per round): prosek poena po rundi.
 • DPR (difference per round): prosek razlike u poenima po rundi.

Ostali kornhol termini

 • Backstop / backboard: vrećica koja ode iza rupe ali ostane na tabli.
 • Berlin airlift: kada igrač pokuša airmail-om da zaobiđe „Berlin wall”.
 • Berlin wall: kada nekoliko vrećica blokira prilaz rupi.
 • Buckets: kada igrač vikne od uzbuđenja (jer je npr. vrećica upala pravo u rupu).
 • Busting (ređe Oink): nezvanično pravilo po kojem se, kada se igra na tačan rezultat (21), igraču koji premaši ovaj broj ne priznaju dodatni poeni, nego ostaje na broju poenu na kojem je bio pre bacanja.
 • Candycorn: vrećica koja padne bilo gde ispred table.
 • Choke / Choked: kada je neki važan trenutak, a igrač se „stegne” pod pritiskom što rezultira promašajem.
 • Clover / Leprechaun: kada sve četiri vrećice završe na tabli, a nijedna u rupi (računa se 4 poena).
 • Cornado: igrač koji dominira u smislu razlike u poenima.
 • Cornament: (corn + tournament) sinonim za kornhol turnir ili takmičenje.
 • Cornfusion: (corn + confusion) kada igrači ili timovi ne mogu da se slože oko rezultata runde.
 • Cornhole (ređe Cornholio / Drano): vrećica koja upadne u rupu (3 poena).
 • Cornstar: igrač koji je veoma siguran u sebe i svoje veštine.
 • Dirt bag / Dirty bag (ređe Sally / Suzy / Mary / Corn Patty / Weak Sauce): vrećica koja je završila na zemlji ili visi sa table i dodiruje zemlju (vredi 0 poena).
 • Dirty roll up (ređe Leap frogger): vrećica koja udari u zemlju pa završi na tabli (0 poena).
 • Double Stack: neregularno bacanje (nije dozvoljeno na zvaničnim turnirima ili takmičenjima), u kojem igrač istovremeno baca dve vrećice složene jedna preko druge.
 • Driver / Cincinnati Slide: kada pogodiš svoju vrećicu na tabli koja zatim upadne u rupu.
 • Faultin / Frontin’: kada igrač nagazi ili pređe faul liniju prilikom bacanja (takvo bacanje se računa 0 poena).
 • Frame / Inning / Round ( ređe Corn Row): rudna, u kojoj igrači bacaju po 4 vrećice. Nakon svake rudne se računa koliko je poena osvojeno i razlika u poenima se dodaje na ukupan broj poena u partiji.
 • Frat House / Power Wash: kada svih 8 vrećica završi na tabli (nijedna ne upadne u rupu).
 • Fling: bacanje iz zgloba prilikom kojeg se vrećica drži za ivicu sa dva prsta (palcem i kažiprstom).
 • Grand Bag / Gusher / Cornzizzle / Cornzilla / Four Pack / Jumanji / Catorce Four Bagger / Double Deuce / 12 Pack / Golden Sombrero): kada sve 4 vrećice (na bilo koji način) završe u rupi na kraju runde.
 • Granny: kada igrač baca vrećice između nogu držeći ih sa dve ruke.
 • Grasshopper: vrećica koja je dotakla zemlju pre nego što je završila na tabli. U tom slučaju se ne osvajaju nikakvi poeni, a vrećicu treba odmah ukloniti sa terena.
 • Hammer: kada na tabli stoji jedna ili više „hanger” vrećica, igrač može da proba takozvani „čekić”. Čekić se postiže kada igrač ubaci vrećicu direktno u rupu i usput pokupi hanger vrećice.
 • Hammer: može da se odnosi i na poslednju vrećicu koja se baca u jednoj rundi.
 • Hammond / One-Upper / Demoralizer: kada igrač izjednači rezultat tako što je uradio isto što i prethodni igrač, na primer odmah nakon airmail-a i on pogodi airmail.
 • Hanger (ređe Lipper / Dingle Berry / Shook): vrećica koja visi na ivici rupe.
 • Honors: igrač ili tim koji (ima čast da) prvi baca, bilo zato što je imao više poena u prethodnoj rundi ili, ukoliko je prva runda, nakon što je to odlučeno bacanjem novciča.
 • Hooker (ređe Around the world): vrećica koja padne na tablu, zaobiđe blokere i sklizne u rupu.
 • Jump Shot: kada igrač poskoči prilikom bacanja.
 • Jumper: kada vrećica udari u drugu vrećicu koja odskoči pravo u rupu.
 • Kryptonite: kada igrač baci vrećicu prejako ili preslabo pa ona ne završi na tabli (bilo zato što sklizne sa table od jačine ili zato što uopšte ne dopre do table).
 • Lick Side / Cross: kada levoruki igrač baca sa leve strane table, ili kada desnoruki igrač baca sa desne.
 • Noobie / Newbie: igrač koji je tek počeo da igra kornhol, odnosno još nije savladao sve aspekte igre.
 • Penny: sinonim za 1 poen.
 • Police / Da Police: kornhol sudije ili arbitri.
 • Push / No Blood: anuliranje poena.
 • Red Sea / Splitter: kada igrač toliko jako baci vrećicu da ona razdvoji dve bloker vrećice i završi u rupi.
 • Rim Job: kada deluje da će vrećica ući u rupu ali iznenada zakači ivicu rupe, promeni pravac i završi na zemlji.
 • Roll bag (ređe Rolly Polly): vrećica koja se po strani prevrne preko druge vrećice na tabli.
 • Screaming Eagle: kada vrećica promaši celu tablu, a da je nije ni okrznula.
 • Shucked: kada se igra do 13, shucked je igrač ili tim koji je izgubio bez osvojenog poena (13:0).
 • Shucker / Carlton: kada vrećica pogodi vrećicu suparnika i izbaci je sa table.
 • Six Pack: kada dve vrećice završe u rupi na kraju runde (6 poena).
 • Skunk (ređe Whitewash / Shutout): kada se igra do 11 i konačan rezultat bude 11:0.
 • Sky bag: vrećica koja je bačena toliko jako da se pala na zemlju daleko od table.
 • Slide / Slider / Slide bag (ređe Slick Woody / Slick Willie / Drain O): vrećica koja pada na donju polovinu table, a zatim sklizne pravo u rupu.
 • Stanker: bilo koja vrećica koja ne donosi poene (npr. dirt bag, faultin ili candycorn).
 • Stiff Bag: kada igrač pod pritiskom loše baci vrećicu.
 • Stepper: igrač koji iskorakne prilikom bacanja.
 • Taint: vrećica koja padne tačno između rupe i prednje ivice table.
 • UFO / Frisbee / Pancake: bacanje vrećice poput frizbija (bez zanošenja) kako bi se lakše zadržala na tabli nakon pada.
 • Wash / Laundry: kada nijedan igrač ne osvoji poene na kraju runde, odnosno kada je nerešeno.
 • Woody / Ace (ređe Cow pie / Pimp): vrećica koja ostane na tabli do kraja runde, odnosno za koju se dobija 1 poen.
Podeli: